Square table with chamber

Material: Bei mu/ Nan mu

Origin: Shanxi, China

Year Made: Late qing

Dimension: 72x72x70 (cm.)

รหัสสินค้า: 301230C106 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,